Změna systémů přesvědčení

 

 

 

Nejnovější neurofyziologické výzkumy ukazují, že vědomé
lidské chování a jednání činí maximálně 10%! Zbylých 90% připadá na nevědomé automatické programy. To je pro západního člověka, který si tolik zakládá na své racionalitě, dost šokující zpráva.


 

 

Automatický program je celý soubor přesvědčení, chování a jednání, které jsme si vytvořili většinou už v dětství a uložili do podvědomí jako osvědčený.

 Například: Dítě zaneprázdněné matky udělá zkušenost, že se mu dostane pozornosti, jen když je nemocné. Uloží tedy přesvědčení " Když jsem nemocné, dostanu alespoň trochu lásky" a začne vytvářet strategie, jak být nemocné. V dospělosti tento program stále opakuje při jakémkoli pocitu deficitu čehokoli. Vědomě samozřejmě nechce být nemocný/nemocná, ale podvědomý program říká:" když onemocníš, budeš možná naplněn/a". Vše se děje zcela automaticky, mimo vědomou kontrolu.

A ne dost na tom. Nejurputnější programy nebývají naše, ale máme je uloženy v genech, po našich předcích. Pak mohou být naše reakce už zcela nesrozumitelné okolí i nám samým a jejich kořeny těžko dohledatelné.

 Automatický program je tedy určitá strategie, kterou jsme si my nebo naši předci osvojili, protože byla užitečná. Postupem času nás ale může začít brzdit a být  skrytou příčinou nejrůznějších potíží.

Ke změně automatického programu je třeba pomoc někoho zvenčí, protože sami ho většinou nejsme schopni identifikovat, natožpak změnit. Společně s klientem tedy hledáme, zvědomujeme a přeprogramováváme pomocí konstelačních náhledů, zbavovacích prohlášení, afirmací apod.