EmoTrance

 

EmoTrance je velmi jednoduchá, ale účinná technika pro práci s emocemi.

Práce s emocemi je mnohdy podceňovaná a cílených technik zaměřenývh přímo na tuto oblast je velmi málo. Přitom zablokované prožívání emocí stojí obvykle na počátku mnoha potíží a práce s nimi by měla být základ cesty uzdravení.

Emotrance je  jemná práce na energetické rovině. Emoce jsou vnímány jako nástroj zpětné vazby a signalizují nám, v jakém stavu se nachází náš energoinformační systém.

Vychází z přesvědčení, že energie je prvotní a teprve na základě energetických vzorců, kobinaci různých frekvencí energie, se vytváří hmota. Tedy z nezjeveného, našimi smysly nepostižitelného se stává zjevené, uchopitelné. Nejprve energie, pak hmota. Terapie zaměřená pouze na tělo nemůže vést k trvalým a konečným výsledkům. Pokud je v energoinformační předloze problém, bude se znovu a znovu manifestovat ve hmotě i když budeme léčit tělesné příznaky velmi intenzivně. Neznamená to nutně, že se bude opakovaně manifestovat ta samá nemoc, ale  problém v energetické rovině si vždy nějaký projev najde, podle předem odhadnutelných vzorců. 

Když přijmeme tento úhel pohledu, získává rázem práce na energetické rovině smysl. 

Vše je tedy jen energie. I všechny emoce jsou jen energie.

 Všechny ty oceány smutku ve kterých se topím, jsou jen energie. I planoucí hanba, kterou cítím, je jen energie. Drtivé břemeno viny, které nesu celý život a dokonce i sopečná zlost, kterou mám v sobě, jsou také jen energie.

............a všechno ostatní, co má emocionální základ je

                                                                    JEN ENERGIE !


Energie prostě je. Nemá žádné znaménko plus nebo minus. A energie se může zformovat, uvolnit, zjemnit, posunout, rozpustit. Dá se s ní okamžitě něco udělat. 

EmoTrance terapeut pouze vytváří prostor a podporuje sebeléčebné síly klienta. Vlastní práci s energií provádí klient sám, protože jeho systém nejlépe ví, co je v danou chvíli třeba udělat. Terapeut klienta pouze navádí, aby lépe vnímal své tělo a byl schopen se kontaktovat se stagnující energii.

 Klient nemusí mít žádné zvláštní schopnosti. Zvládne to nakonec úplně každý, ve svém individuálním tempu.