Aromaterapie

Aromaterapie je v poslední době trochu devalvované slovo. Kdejaký prášek na praní s přídavkem syntetické vůně se zaklíná heslem"aromatherapy". S terapií to má samozřejmě pramálo společného.

Aromaterapie znamená používání čistých esenciálních olejů k terapeutickým účelům.


Esenciální oleje nejsou oleje v pravém slova smyslu, ale spíše prchavé vonné esence, které se získávají z rostlin destilací, lisováním nebo extrakcí. Proč rostliny produkují tyto vonné esence není ještě zcela prozkoumáno. Některé se s určitostí podílí na přilákání opylujícího hmyzu, jiné mají naopak škodlivý hmyz odpudit. Existují esence se silným antibiotickým nebo protiplísňovým účinkem, které mají rostlinu chránit. Toto však zdaleka není všechno. Podle nejnovějších poznatků spolu rostliny prostřednictvím vůní komunikují v rámci svého biotopu. Vůni můžeme tedy chápat jako základní energetický kód, vyjádření frekvence energetického pole rostliny.

Když přijmeme tento úhel pohledu, je pak velmi jednoduché vysvětlit účinky esnciálních olejů na člověka. Prostě dodáme chybějící frekvenci do našeho energoinformačního pole. Aby se toto dělo, musí olej frekvenci mít. To znamená, že musí být čistý a kvalitně zpracovaný. Pracuji proto jen s oleji nejvyšší kvality.

Používám éterické oleje hlavně pro jejich účinky na naše emoce. Zkoumání souvislostí vůní a emocí je teprve v začátcích a už teď jsou výsledky fascinující. Vůně mohou působit jako mocné katalyzátory terapie.