Rebalancing


Slovo rebalancing v překladu znamená "znovunavrácení do rovnováhy"Je to jedna z forem práce s tělem, která používá především hluboký, respektující a láskyplný dotek. Pracuje také s dechem, kloubní mobilizací, bioenergetikou, meditací a dalšími prostředky. Je tedy spojením západního "know how" a východní tradice.

Láskyplné a hluboké dotyky umožňují uvědomit si napětí v těle. Prostřednictvím tohoto uvědomění může svalstvo svoje napětí část po části uvolnit a zároveň se může pomalu zklidnit i rozum. Tím se uvolní prostor pro lepší vnímání a prožívání pocitů, emocí. Teprve po uvolnění těla, rozumu i emocí můžeme potkat sami sebe, své skutečné jádro, to, kým doopravdy jsme.

Je možné absolvovat 10 sérií rebalancingu zaměřených vždy na jinou část těla a různá témata. Doporučuje se frekvence jedenkrát týdně. Je to vemi intenzivní a náročná cesta osobního rozvoje a změny strukur, ale výsledky stojí za to.

Nebo je možné pracovat opakovaně s jednou částí těla, která odpovídá právě řešenému tématu:

NOHY- přijetí existence ve hmotě, uzemění, stabilita a zároveň pohyb směrem k cíli.

RUCE- dávání a braní, kontakt s lidmi, věcmi a aktivitami

PÁNEV- vitalita, sexualita, smyslnost, odevzdání se životu

BŘICHO- kontakt s hluboko uloženými emocemi, autenticita, bytí ve svém středu

ZÁDA- upřímnost a zdrženlivost, zodpovědnost za sebe sama

HLAVA- kontrolaReabalancing je jedna z nejúčinnějších technik celostní terapie.