Jak vypadá individuální ošetření?


Celková doba sezení je 2 hodiny.

 První část, někdy i hodinu, věnujeme rozhovoru. Během této doby se domlouváme na Vašem přesném zadání, hledáme souvislosti a vyjasňujeme si, jaké techniky budou v dané chvíli pro Vás konkrétně nejefektivnější.

 Ve druhé části pracujeme zvolenými technikami. Obvykle je nejlepší kombinovat několik dobře se doplňujících technik najednou, ale lze pracovat i jednou technikou, podle přání klienta a její vhodnosti.

 Tato část může tedy vypadat velmi různě. Ke každému klientovi přistupuji naprosto individuálně a vždy hledám nejefektivnější cestu pro konkrétního klienta v daném čase.

Informace o jednotlivých technikách, které používám najdete v menu.

 Cena dvouhodinového ošetření je 1 800 Kč.