Ženská cesta 23

                       


 

Existuje už mnoho programů pro ženy nejrůznějšího zaměření a to je dobře. Každá žena si může vybrat to, co je pro ní nejlepší, od čistě rozmazlovacích setkání až po hluboce transformační programy. K těm patří i  Roční program Ženská cesta. Cesta k sobě samé skrze zpomalení, odevzdání všech falešných masek, rolí, programů až do největší hloubky. Ke své skutečné podstatě, k pravdivé esenci sebe sama. 

  Je to soustavný roční proces, plný informací i prožitků, ale hlavně prostor pro vytvoření léčivé ženské vzájemnosti, sesterství.

Setkáváme se v průběhu jednoho roku, naživo, vždy jeden víkend za dva měsíce, celkem 6 setkání. Od druhého setkání je skupina uzavřená a žádná žena už nemůže přistoupit. Tato forma je důležitá pro vytvoření pocitu bezpečí a důvěry a přináší prostor pro hlubší vzájemné sdílení. Všechny tyto kvality jsou pro ženskou energii velmi podstatné.

 Nejsem velký příznivec on line setkávání při práci s ženskou energií.  Jsem přesvědčena, že pro vyživení a vzkvétání ženské energie je fyzická blízkost naprosto zásadní. 

 

. První setkání je zaměřeno na prozkoumání kvalit ženské a mužské energií.  Podíváme se také na  základní nevědomé automatické programy, které stále opakujeme a které zásadně ovlivňují naše prožívání, chování, jednání a dokonce formují naše těla. Rozeznávání a vystupování z těchto automatických programů je v podstatě náplní a cílem celého ročního procesu.

Druhé setkání věnujeme tělu. Je třeba začít pěkně od spodu. Uzeměním, vitalitou a sexualitou. Dost ožehavá témata hned na začátek, ale
naprosto zásadní pro kultivaci ženské energie. Tělo je jediný smysly uchopitelný "display", skrz který se projevují i ostatní úrovně (emoce, myšlenky, spirituální zážitky). Je třeba mu věnovat maximální pozornost a skrze zpomalení, meditaci, uzemnění.....  zvyšovat schopnost své tělo lépe vnímat.

Tématem třetího setkání jsou emoce. Často se zmítáme  ve stále se opakujících emocích nebo naopak už necítíme nic. Proč?. Prozkoumáme a vyzkoušíme různé techniky jak zacházet s emocemi, abychom neubližovaly druhým ani sobě. Práce s emocemi je také velmi důležitá. Existuje mnoho způsobů psychoterapie, mnoho různých spirituálních cest, ale cílená práce s emocemi je zatím v plenkách. Přesto, že zadržené nežité emoce jsou příčinou mnoha potíží na těle i na duchu.

Čtvrté setkání je zaměřeno na mentální rovinu. Podle posledních výzkumů tvoří v našem myšlení, chování a jednání skutečně vědomá složka maximálně 10%. Ostatní jsou naučené a převzaté myšlenkové vzorce a automatické programy, které jsme vytvořily a uložily k dalšímu použití, protože se osvědčily nebo jsme je přijaly pod nátlakem.

Jaká jsou naše přesvědčení o ženství?

 Předvedeme si možnosti, jak s nefunkčními programy pracovat.

Páté setkání je věnováno ženské spiritualitě. Co to vlastně je a co vše překáží tomu, abychom mohly plně svou spiritualitu rozvinout, ať už je naše spirituální cesta jakákoli? Prozkoumáme téma stínu.

Poslední šesté setkání je míněno jako integrace, oslava, závěrečný rituál. 

Co všechno můžete tedy čekat? Budeme tančit, dělat různá bioenergetická cvičení, meditovat, lehce konstelovat, výtvarně se projevovat, hrát divadlo, ale převším sdílet. Vyprávět a naslouchat v atmosféře otevřenosti a důvěry a zažívat, jak moc léčivé takovéto hluboké sdílení pro ženy je.

Důležitou součástí je také výborné vegetariánské jídlo, které pro nás připravuje Míša Kohoutová, naprosto mimořádná kuchařka a hostitelka. Pro ženy je velmi léčivé, když se nemusí chvíli starat o výživu všech ostatních a jsou naopak s láskou vyživovány. Na všech rovinách, dobrým jídlem počínaje.

 

 

  Místo konání:   Lháň u Jičína

  Cena:  kurzovné 3200 Kč, Strava a ubytování  1 900 Kč. Platí se v hotovosti na místě, každý víkend zvlášť. Přihláška je platná po složení                zálohy 1 000 Kč, která se odečte od ceny prvního setkání.

       

  Termíny:  28.-30.4.,  30.6.-2.7.,  25.-27.8.,  20.-22.10.,  1.-3.12. 

 

Pro zájemkyně, se kterými se osobně neznám, nabízím možnost konzultace zdarma ještě před začátkem a jsem k dispozici pro všechny dotazy, obavy, strachy, pochybnosti.......

Přihlášení přes přihlašovací formulář (zpět na aktuálně) nebo emailem.

 

Kontakty: Lenka Bendová,  tigrl@seznam.cz, 728 682 187,   www.lenkabendova.cz