Ženská cesta 2020

                       

Ženská cesta je program pro ženy, které  touží přijít blíže k sobě samé. Objevit, kdo skutečně jsou, co chtějí, potřebují a kudy se vydat dál.

Existuje už mnoho programů pro ženy nejrůznějšího zaměření a to je dobře. Každá žena si může vybrat to, co je pro ní nejlepší, od čistě rozmazlovacích setkání až po hluboce transformační programy. K těm patří i  Roční program Ženská cesta, kde postupně procházíme všemi rovinami naší existence a jedno navazuje na druhé, umožňuje jít do větší hloubky a skutečně v životě něco podstatně ZMĚNIT!   Je to soustavný roční proces, plný informací i prožitků, ale hlavně prostor pro vytvoření skutečné ženské vzájemnosti.

Setkáváme se vprůběhu jednoho roku, vždy jeden víkend za dva měsíce, celkem 6 setkání. Od druhého setkání je skupina uzavřená a žádná žena už nemůže přistoupit. Tato forma je důležitá pro vytvoření pocitu bezpečí a důvěry a přináší prostor pro hlubší vzájemné sdílení. Všechny tyto kvality jsou pro ženskou energii velmi podstatné.

. První setkání je zaměřeno na prozkoumání ženských a mužských energií.  Podíváme se také  základní nevědomé automatické programy, které stále opakujeme a které zásadně ovlivňují naše prožívání, chování, jednání a dokonce formují naše těla. Rozeznávání a vystupování z těchto automatických programů je v podstatě náplní a cílem celého ročního procesu.

Druhé setkání věnujeme tělu. Je třeba začít pěkně od spodu. Uzemněním, vitalitou a sexualitou. Dost ožehavá témata hned na začátek, ale
naprosto zásadní pro kultivaci ženské energie.

Tématem třetího setkání jsou emoce.  Zmítáte se ve stále se opakujících emocích nebo naopak už necítíte nic? Proč?. Prozkoumáme a vyzkoušíme různé techniky jak zacházet s emocemi, abychom neubližovaly druhým ani sobě. 

Čtvrté setkání je zaměřeno na mentální rovinu. Podle posledních výzkumů tvoří v našem myšlení, chování a jednání skutečně vědomá složka maximálně 10%. Ostatní jsou naučené a převzaté myšlenkové vzorce a automatické programy, které jsme vytvořily a uložily k dalšímu použití, protože se osvědčily nebo jsme je přijaly pod nátlakem.

Jaká jsou naše přesvědčení o ženství? Předvedeme si možnosti, jak s nefunkčními programy pracovat.

Páté setkání je věnováno ženské spiritualitě. Co to vlastně je a co vše překáží tomu, abychom mohly plně svou spiritualitu rozvinout, ať už je naše spirituální cesta jakákoli? Prozkoumáme téma stínu.

Poslední šesté setkání je míněno jako integrace, oslava, závěrečný rituál.

Co všechno můžete tedy čekat? Budeme tančit, dělat různá bioenergetická cvičení, meditovat, lehce konstelovat, výtvarně se projevovat, hrát divadlo, ale převším sdílet. Vyprávět a naslouchat v atmosféře otevřenosti a důvěry a zažívat, jak moc léčivé takovéto hluboké sdílení pro ženy je.

Toto vše v krásném a silném prostoru Skalní fary. Je to jedna z drobných staveb Santiniho, který je autorem také blízkého kostela. Krásná, prostá budova dokonalých proporcí, ve které je radost pobývat.

Důležitou součástí je také výborné lehké vegetariánské jídlo. Pro ženy je velmi léčivé, když se nemusí chvíli starat o výživu všech ostatních a jsou naopak s láskou vyživovány. Na všech rovinách, dobrým jídlem počínaje.

 

Začínáme  7.-9.2. 2020. Další termíny jsou: 3.-5.4.,  12.-14.6.,  31.7.-2.8.,  2.-4.10.,  4.-6.12

Místo konání:  Skalní fara, Skála u Humpolce 27.   www.skalnifara.cz

Cena:  kurzovné 2 800 Kč, Strava a ubytování včetně sauny 1 850 Kč. Platí se v hotovosti na místě, každý víkend zvlášť. Přihláška je platná po složení zálohy 1 000 Kč, která se odečte od ceny prvního setkání. 

Pro zájemkyně, se kterými se osobně neznám, nabízím možnost osobního setkání ještě před začátkem a jsem k dispozici pro všechny dotazy, obavy, strachy, pochybnosti.......

Přihlášky přes přihlašovací formulář. (zpět na "aktuálně")

Kontakty: Lenka Bendová,  tigrl@seznam.cz, 728 682 187,   www.lenkabendova.cz