Hranice ve vztazích

 

Téma hranic je pro ženy velmi citlivé. Zatímco muži jsou od začátku vedeni k budování a ohraničování svého ega, u žen to není tak jednoduché.

 Ještě nedávno společenský narativ hlásal, že žena má žít jen skrze uspokojování potřeb muže a dětí. A i když v současnosti se v tomto smyslu už mnoho změnilo, něco, co fungovalo tisíce let a podle čeho žily celé generace žen před námi, nelze ze systému dostat tak snadno. Přestože to máme v hlavě nastaveno už úplně jinak. Díky tomu si mladé dívky obvykle nestihnou vybudovat zdravé vědomí si sebe sama a funkční hranice před tím, než mají děti.

Porodit dítě a pečovat o potřeby kojence znamená úplně zapomenout na své hranice. Je třeba beze zbytku plnit potřeby dítěte, jinak zemře. Kolem druhého roku začíná dítě vnímat sebe samo jako samostatnou jednotku a budovat si své hranice. A od této chvíle je mateřství uměním ustupovat. Ve správném tempu a ve správné míře, zpět k sobě samé, do svých hranic. Jenže co si počít, když tam žádné zdravě ohraničené já nikdy nebylo? Pak žena plní stále se zvyšující požadavky dětí i muže. Je unavená, vyčerpaná, má pocit, že úplně ztratila sebe samu.

Toto je moment, kdy si ženy nejčastěji uvědomí, že je něco v nepořádku. Může být, že žena dojde k uvědomění si poruchy hranic i jiným způsobem, ale toto je nejčastější model.

Na našem víkendovém setkání prozkoumáme, jak zacházíme se svými hranicemi. Jak to měly ženy našeho rodu. Co z toho je nosné, co už dál nosit nemusíme. Podíváme se na přesvědčení, která nám brání rozvinout lepší vztah k sobě samé a schopnosti hájit dvé hranice. Podíváme se, kde a jakým způsobem dopouštíme porušování svých hranic a taky, jestli náhodou neporušujeme hranice ostatních. Vyzkoušíme různé způsoby, jak s tím vším pracovat.

 

Kdy?:   No přece na podzim, kdy začíná sílit prvek kovu a tomu odpovídající téma hranic. 4.-6.10. 

Kde?:    Kde jinde než u Míši Kohoutové ve Lháni!  Lháň u Jičína 14

Za kolik?: Cenu jsme musely trochu zvýšit, vzhledem k cenám všeho okolo, ale stále se snažíme držet ceny nízko!

                 Kurzovné 3 200, ubytování, strava 2 000 + Míšina péče, k nezaplacení :)

Přihlášky přes formulář nebo mailem.