Válka v nás

Válka na Ukrajině nás všechny zasáhla vnitřně velmi nepřipravené. Nikdo přesně nevíme, jak se s něčím takovým zdravě vypořádat. Otřesné a odporné zprávy, které denně přicházejí, jsou zcela mimo naše obzory a zkušenosti.

Co si lze vůbec s něčím takovým počít?

Emoce, které to vše vyvolává, jsou tak tamné a tak intenzivní, že nejsme s to s nimi nějak zdravě nakládat. Hledáme nejrůznější způsoby, jak se jim vyhnout. Pozorováním sebe sama i svého okolí jsem rozpoznala několik možných strategií úniku:

  • Horečná aktivita ve vnější realitě. Ubytovávat, organizovat, darovat peníze nebo čas jako dobrovolník atd. To vše je samozřejmě velmi třeba a je to chvályhodné. Ale nemělo by to přehlušit to, co se děje v našem vnitřním prostoru.
  • Další možnost je zprávy vůbec neposlouchat a realitu války zcela vytěsnit. Ano, i to je občas důležité, ale tím, že se na válku nebudu koukat, válka nezmizí.
  • Můžeme také použít únik do spirituální roviny a říkat si, že smrt vlastně neexistuje, duše je nesmrtelná a vše zde je jen iluze. Takže se vlastně nic tak šíleného neděje. I toto je část pravdy, ale žijeme zde, uprostřed bipolární reality a jejím popíráním se daleko nedostaneme.
  • Tím samým způsobem můžeme použít i rovnu racionální. Můžeme třeba nacházet nejrůznější důkazy, že si za to Ukrajina vlastně může sama a být náchylní k ruským dezinformacím, které do toho všeho vnášejí zdánlivou logiku.

Třeba máte ještě nějaké jiné fígle. Toto jsou ty, které jsem pozorovala hlavně na sobě. Tedy kromě ruských dezinformací. Díky 30 letům prožitých v totalitě cítím naštěstí čmuch ruské propagandy na sto honů. Abych toto vše mohla do hloubky procítit, mé tělo onemocnělo a donutilo mě k úplnému klidu. Teprve v tomto bodě jsem se mohla dotknout hlubokých emocí. Uviděla jsem svého vnitřního agresora, ale také svou vlastní spálenou zemi, destrukci a zmar. A dovolila jsem si projít všemi emocemi z toho plynoucími. Pomalu, krok za krokem, v bezpečí mé postele. Byl to dlouhý proces, trval celý měsíc březen. Načasování je vždy dokonalé, takže 31.3., na mé narozeniny, jsem začala vnímat nově nastavenou rovnováhu a začala se vracet zpět do svého středu. Slíbila jsem si, že se o poznatkay a zážitky z tohoto procesu podělím s ostatními a tím svým dílem přispěji do pole vyšších frekvencí, kde války nemají místo.

Proto jsem se rozhodla uspořádat víkendový seminář pro statečné, "Válka v nás." Samozřejmě, že víkendový seminář měsíční proces nenahradí, ale může prolomit bariéry a ukázat směry a techniky pro další práci sami se sebou. 

          Seminář  "Válka v nás"

  Skalní fara, Skála u Humpolce 27.    20.-22.5. 2022

  Cena: 2800 Kč kurzovné, 1850 Kč ubytování a strava, včetně sauny.

  Přihlašování přes přihlašovací formulář nebo mail tigrl@seznam.cz